Nogometni klub Sava

Hib - Hidravlične Cevi

Nogometni klub Sava

Hib - Industrijske Cevi

Nogometni klub Sava

Hib - Pnevmatske Cevi

Nogometni klub Sava

Hib - Hidravlika

O podjetju Hib, Kranj, d.o.o.

HIB Kranj HIB je družba z omejeno odgovornostjo s sedežem na Savski cesti 22 v Kranju. Vpisana je v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju pod številko 1/739/00. Po velikosti spada podjetje med mala podjetja. Je družinsko podjetje v lasti Igorja in Darje Bizjak.

 

Zgodovina podjetja sega v leto 1984, ko je sedanji direktor in solastnik podjetja HIB začel izdelovati hidravlične in industrijske cevi kot obrtnik. V okviru obrti se je ta dejavnost izvajala do leta 1990. Leta 1990 se je ustanovila družba z omejeno odgovornostjo HIB, Kranj, d.o.o., v okviru katere poslovanje poteka še danes. Od leta 1992 se je razvoj podjetja začel strmo dvigovati, saj so s slovenskega trga izpadli proizvajalci tako hidravličnih kot industrijskih cevi, katerih sedež se je nahajal v republikah bivše Jugoslavije. Najbolj znani proizvajalci so bili Fadip Bečej, Univerzal Zagreb ter Pnevmatik Ploče, ki so imeli v tistih časih večinski tržni delež na področju hidravličnih in industrijskih cevi.

 

HIB zastave HIB zastave

Podjetje HIB je večkrat spremenilo lokacijo delovanja, dokler ni v letu 2001 kupilo in adaptiralo poslovno stavbo IKOS v velikosti 2500 m2.Sedež podjetja je sedaj na Savski cesti 22 v Kranju, kamor je v celoti preselilo svoje poslovanje. Leta 1996 se je odprla prva poslovalnica v Ptuju, kasneje pa so se odprle poslovalnice v Celju, Ljubljani, Slovenj Gradcu, Ormožu, Brežicah in Murski Soboti, sedaj pa jo odpiramo še v Mariboru.

 

HIB poslovalnica

Prvo prodajno aktivnost izven meja Slovenije je podjetje začelo izvajati leta 1995 v Makedoniji, leta 1997 v Sarajevu, leta 2002 na Hrvaškem in leta 2004 v Srbiji. Vse lokacije so izbrane glede na ciljno skupino strank, ki jih podjetje HIB servisira. Podjetje širi svojo mrežo tako, tako da danes prodaja svoje izdelke v številnih centrih v Sloveniji in v republikah bivše Jugoslavije. V teku pa so razgovori s partnerji v Belorusiji, Madžarski in Romuniji.

 

Sprva je bil glavni program izdelovanje hidravličnih cevi in priključkov, kasneje pa se je proizvodno–prodajni program razširil še na industrijske cevi, hidravlične in pnevmatske komponente. Najnovejši program pa so transportni trakovi iz umetnih mas. Ukvarjamo se z zelo specializirano dejavnostjo. Zagotavljamo rezervne dela za celo vrsto industrijskih dejavnosti (gradbeništvo, živilsko-prehrambeno, kmetijstvo, kemijsko industrijo, transport). Prav zaradi tega smo zelo pomembni na trgu in za naše poslovne partnerje, kajti če nečesa ne moremo dobaviti, lahko pri naših partnerjih nastane velika gospodarska škoda.

 

Najpomembnejše obdobje v razvoju podjetja so bila vsekakor obdobja od leta 1997 do 2001, ko smo postavili največ poslovnih enot in nakupili nove in večje poslovne prostore. V tem času smo bili tudi med najhitrejše rastočimi podjetji (Gazele) nominirani smo bili tudi za naslov podjetnik leta.

Po letu 2001 se je naša hitra rast nekoliko umirila, nekaj zaradi novih investicij, večinoma pa, ker smo dosegli želeni nivo poslovanja. Sedaj pa si želimo večjo in hitrejšo rast predvsem na račun novih trgov v EU in izven nje, ker menimo da smo organizacijsko, strokovno in finančno dosegli nivo, ki nam to zagotavlja.

HIB Kranj