Nogometni klub Sava

Hib - Hidravlične Cevi

Nogometni klub Sava

Hib - Industrijske Cevi

Nogometni klub Sava

Hib - Pnevmatske Cevi

Nogometni klub Sava

Hib - Hidravlika

Vizija in razvoj

Z ustreznimi razvojnimi, investicijskimi in tržnimi aktivnostmi ter zaposlovanjem ustreznih kadrov želimo biti vodilno podjetje v Sloveniji na področju hidravličnih in industrijskih cevi, transportnih trakov in tehnične gume, hkrati pa povečati in razširiti mrežo na tuje trge. Dobro obvladujemo trg v Bosni, naš naslednji cilj pa je Srbija, kjer se nam ravno sedaj odpirajo velike možnosti, kajti naš največji konkurent na tem trgu podjetje Fadip je šel v stečaj. Zaposlili smo Fadipovega direktorja in preko njega še nekaj njihovih komercialistov. Želimo prevzeti njihovo tržišče v Srbiji pa tudi v drugih državah.

 

Poslanstvo

V podjetju zagotavljamo celovito rešitev na področju proizvodnega programa visokotlačnih cevi, industrijskih cevi, spojk za hidravliko in pnevmatiko, komponente za hidravliko in pnevmatiko ter transportnih trakov. Glavni namen dejavnosti je zagotavljanje rešitev na področju poslovnih komunikacij, ki optimizirajo profitnost kupcev in povečujejo njihovo uspešnost, podjetju pa omogočajo stabilno rast profita.

 

Svoje poslanstvo vidimo tudi v zagotavljanju kvalitetnih delovnih pogojev za zaposlene. Z vidika okolja pa želimo biti podjetje, ki ima aktivno vlogo pri zaposlovanju in gospodarskem razvoju kraja in občine.

 

Strategija in skrb za okolje

Želimo okrepiti ugled ter povečati naše poslovanje na račun kakovostne in cenovno ugodne ponudbe izdelkov in storitev. Konkurenčno prednost vidimo v izboljšanju produktivnosti, z zmanjševanjem stroškov na vseh področjih poslovanja. 

V proizvodnji nameravamo stalno uvajati novo, sodobno tehnologijo, ki bo povečala fizično produktivnost in obseg poslovanja, kakovost izdelkov ter varnost delovnega okolja.

S primernimi tehnološkimi rešitvami bomo spoštovali tudi okoljske predpise in uvajali okolju primerne in energetsko učinkovite rešitve.

Na prodajnem področju bomo vodili politiko povečevanja prihodkov, zlasti z večjo rastjo v izvozu. V Sloveniji želimo z ustreznimi prodajnimi aktivnostmi utrditi obstoječi tržni delež in se obvarovati tuje konkurence. Stalno bomo iskali možnosti za nove in bolj kakovostne izdelke.

Na kadrovskem področju bomo zaposlovali delavce na področju prodaje, nabave in proizvodnje. Izobraževanje zaposlenih bo stalen proces. 

Na finančnem področju bomo poskušali zagotoviti kvalitetno strukturo finančnih virov, s poudarkom na čim večji likvidnosti za namene financiranja potrebnih zalog za poslovanje. Zaradi posebnosti poslovanja so potrebne relativno visoke zaloge za povečan obseg poslovanja.

Na nabavnem področju bomo v povezavi s povečevanjem obsega prodaje iskali tudi ugodne nabavne vire in ugodnejše nabavne cene zaradi večjih količin nabave.