Nogometni klub Sava

Hib - Hidravlične Cevi

Nogometni klub Sava

Hib - Industrijske Cevi

Nogometni klub Sava

Hib - Pnevmatske Cevi

Nogometni klub Sava

Hib - Hidravlika

Zakaj HIB

Prednosti

  • visok tržni delež na domačem trgu,
  • razširjena prodajna mreža po Sloveniji in zadovoljni kupci,
  • tradicija poslovanja,
  • poznavanje trgov bivše Jugoslavije in vzhodne Evrope,
  • partnerski odnosi s kvalitetnimi dobavitelji doma in v tujini,
  • strokovna usposobljenost kadrov,
  • fleksibilnost,
  • hiter odzivni čas in
  • stalen razvoj novih izdelkov

 

Reference podjetja

Reference so prav gotovo vsi naši kupci izdelkov. Izpostaviti pa želimo podjetja kot so: Sava Tires, Lek, Krka, Talum Kidričevo, Pošta Slovenije, Tajfun Planina, Agromehanika, SIP Šempeter, Veyance, Hidropnevmatik, Kladivar Žiri, Knauf Insulation, Metal Ravne, Acroni, Železarna Ravne in drugi. Skupaj imamo samo v Sloveniji okoli 10.000 poslovnih partnerjev.

 

Pridobili smo certifikat za rudniške cevi. Skupaj z našimi dobavitelji pa zagotovimo certifikate za vse vrste industrijskih cevi ki se uporabljajo v prehrambeni industriji, ladjedelstvu, letalstvu in kemijski industriji. Tlačne preizkuse cevi in kvaliteto montaže pa opravljamo sami.

 

Plani in razvoj podjetja

Želimo okrepiti ugled ter povečati naše poslovanje na račun kakovostne in cenovno ugodne ponudbe izdelkov in storitev. Konkurenčno prednost vidimo v izboljšanju produktivnosti, z zmanjševanjem stroškov na vseh področjih poslovanja. 

V proizvodnji nameravamo stalno uvajati novo, sodobno tehnologijo, ki bo povečala fizično produktivnost in obseg poslovanja, kakovost izdelkov ter varnost delovnega okolja.

S primernimi tehnološkimi rešitvami bomo spoštovali tudi okoljske predpise in uvajali okolju primerne in energetsko učinkovite rešitve.

Na prodajnem področju bomo vodili politiko povečevanja prihodkov, zlasti z večjo rastjo v izvozu. V Sloveniji želimo z ustreznimi prodajnimi aktivnostmi utrditi obstoječi tržni delež in se obvarovati tuje konkurence. Stalno bomo iskali možnosti za nove in bolj kakovostne izdelke.

Na kadrovskem področju bomo zaposlovali delavce na področju prodaje, nabave in proizvodnje. Izobraževanje zaposlenih bo stalen proces. 

Na finančnem področju bomo poskušali zagotoviti kvalitetno strukturo finančnih virov, s poudarkom na čim večji likvidnosti za namene financiranja potrebnih zalog za poslovanje. Zaradi posebnosti poslovanja so potrebne relativno visoke zaloge za povečan obseg poslovanja.

Na nabavnem področju bomo v povezavi s povečevanjem obsega prodaje iskali tudi ugodne nabavne vire in ugodnejše nabavne cene zaradi večjih količin nabave.